antet
Noutăți

Sigla CNDV
Personal


Documente

legislație

Personal


Personal didactic - auxiliar


Secretariat
secretar șef : Manole Andreea

Contabilitate :
contabil șef : ec. Ulici Delia
Administrativ :
administrator patrimoniu : Oanță Petru
Bibliotecă
bibliotecar : Havrileț Simona
Laborator fizică
laborant : Warchola Maria
IT
informatician : Fellner Arthur

Personal nedidactic


Personal Întreținere
Tupiță Gheorghe
Fochiști
Ardelean Gelu
Gavaller Szentpali Iosif
Seibert Anton
Personal pază
Grigor Gheorghe
Lemac Toader
Mih Ioan
Îngrijitoare
Bledea Viorica
Danci Iustina
Danci Viorica
Gavaller Szentpali Mariana
Grigor Anuța
Țînțaș Ilișca
©Toate drepturile rezervate către cndv.ro